Fictie | Samen

Het duurde slechts vijf seconden om te beseffen hoe stom hij was geweest…

Alle Tijd

Heden, verleden en de toekomst lopen voortdurend door elkaar heen…

We zijn er nog

Het is zes uur geweest en de wereld is er nog. Geen apocalyptische taferelen met vuurballen, aardbevingen (naja, die zijn er wel, maar dat was sowieso al een probeem) of de verschijning van Jezus. Huh? Zullen nu de mensen denken die onder een steen (of in Limburg -daar is ‘Huh?!’ een uitdrukking van intelligentie) hebben…