Fictie | Nummer Eén

Het geluid van de klok klinkt hard in de stilte. De baby begint te huilen…

Quotes

“The graveyard is the richest place on earth…”

Quotes

“It kind of collapses time…”